ЗА ВЪПРОСИ НЕ СЕ КОЛЕБАЙ

За връзка с нас : 0877 179 064


        

Правила и условия

 

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН НА САЙТ 

WWW.TZAIS.BG

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт!  TZAI. BG си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

Общи условия

1.TZAIS. BG е уебсайт – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на ЕТ. А. Р. К. - РОМАНОВ.

2.Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули от TZAIS. BG. 

3.www.tzais. bg има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока.

4.При липса на складова наличност от заявената стока www.tzais.bg в рамките на три работни дни след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон.

5.При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката TZAIS. BG не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

6.Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане  чрез TZAIS. BG на заявлението за покупка, попълнено правилно от Клиента.

7.TZAIS. BG се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за други обстоятелства, относно заявката му.

8.TZAIS. BG не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка.

9.Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна.

10.Всички обявени цени са в български левове.Права и задължения на страните

TZAIS. BG се задължава:

1.да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 3 работни дни;

2.да достави в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока;

3.гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта;

Клиентът се задължава:

1.да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;

2.да плати цената на стоката според условията, описани в информацията за доставка и плащане на стоки;

3.да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;

4.да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки.

5.Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.

6.При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема доставката на стоката и е на посочения от клиента адрес.

7.При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети TZAIS. BG за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.

8.В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, TZAIS. BG се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по последващата доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

Връщане на стока

1.Клиентът има право да върне закупената стока в рамките на 14  ДНИ от датата на получаването й при следните спазени условия:

2.Опаковката и външният вид на стоката не са нарушени;

3.Върнатата стока е получена в офиса на TZAIS. BG до 14 ден, следващ датата на първоначалното й получаване от Клиента. Последната се удостоверява с подписано копие от товарителницата, придружавала стоката;

4.Ако плащането е извършено с наложен платеж, стоката трябва да се придружава и от касовата бележка, удостоверяваща плащнето;

5.Клиентът е длъжен да заплати разходите по връщането на стоката, вкл. транспортни разходи и др. куриерски или банкови такси, свързани с възстановяването на платената цена за покупката;

6.Клиентът има право да получи САМО стойността на върната стока, такава каквато е била при заявката и закупуването й.

 

Сравнение на продукти